10°C
mercoledì 19 gen
 • Schifiu

  Ciuri, ciuri, ciuri di tuttu l’annu, Palieimmu facciuòla ti stava maritannu.

  Nnà ‘stu mientri…
  vitti un picciriddu ca facìa com’un cuinnùtu,
  ca, sdirrubbàtu ‘n menz’a via, addumannava aiutu.
  Cuegghiè ‘u lassava sbattiri, si vutava ‘i l’autra banna,
  iu minn’addunai, ’u misi aggrìtta. Poi ci fici ‘sta dumanna:

  «Figghio’, chi hai ca avi menz’ura ca t’allattarii tuttu?».

  «Carivu, m’u sminchiavu buonu ‘u rinuocchiu. Pari ruttu!».

  «Santuzza biedda, tuttu fidduliàtu sii. Truppicasti, comu mai?».

  «‘a viri a biciriètta ‘n tierra? ‘na scaffa e…batabòmmete: m’allavancai!».

  «Buttana ra miseria! Fissa ca sii, ti piacìu curriri e fari ‘u spièittu?».

  «Ma quali fissa e fissa? Avemu strati ca mancu nnò desieittu…».

  Mi firriai ‘n tunnu e pì curiosità iccàvu ‘na taliàta.
  Runnegghiè fuossa e pitruna: chista si po’ chiamari strata?
  Nnò Rumìla ancuora, disgraziati, mancu s’à firanu a ‘mpiciàri!
  ‘a virità è ca ‘i picciuli pà pici ‘o Comuni si l’appiru a manciàri.
  Comu c’iu putìa spiegari iu a ‘ddu poviru mischinèddu
  ca, mientri iddu chiancìa, c’era cu a villa si facìa a Munnieddu?
  ‘u ivu a lassari a casa e ci raccumannai ‘i stari accura.
  Iddu mi ringraziò e m’iccò ‘na vuci: «Sugnu minchia rura!»-
  Mi misi a rìriri, poi addivintavu nivuru p’un pinsieru:
  hann’a crisciri ccà ‘i mè figghi, stamu riciènnu vieru?
  Chiddu mica era un picciriddu, parieva un cristianu viecchiu.
  Cùippa ‘i stu paisi, accussì làriu ca ‘un si po’ taliari ‘o spiecchiu.
  ‘i nicarieddi ‘un puonnu stari tranquilli fuòra a ghiucàri
  ca, siddu ‘un niescinu ‘i scagghiùna, arrìsicanu ‘i farisi ammazzari.
  ‘na vuota m’app’agghiùttiri tuttu iu, ora puru ‘a mè famìgghia?
  Talè, si ci piensu a stu schifìu, ‘u sangu nnè vini m’aggìgghia.
  ‘un c’a fazzu chiù, mi siddiò , minn’e ghiri:
  chìsta è ‘na città ca un vali mancu milli liri.
  Unni cumanna cu ‘un fa un cazzu e avi ‘a panza sempri china.
  Iu muor’i pitittu e mi susu e va’ travàgghiu ‘matina pì matina.
  Mi spaccu l’uossa, arrimùnnu, zappu, mi càrricu com’un mulu.

  Palieimmu, ti stava maritannu. T’un mi vuoi? VAFANCULU.

  Ospiti
 • 4 commenti a “Schifiu”

  1. palieimmu è na fimmina ca addisiari si fa.

  2. Ma perchè sempre disprezzo? Manco fossimo veramente nel terzo mondo!!!!
   Impariamo ad amarla di più.
   D’altronde, anche con le donne è così: come pensi ti possa trattare una donna che tu continui a disprezzare?
   PS sai quante buche in giro per le altre città!! anche se questo non vuol dire accettarle…

  3. a me è piaciuto questo testo di Lorenzo, anche se leggendolo pensavo….ce ne fossero di più di bambini che cadono in bici.
   sono cresciuta con le ginocchia sbucciate dalle cadute, buche o non buche. si cade e ci si rialza.

  4. Amare la propria città non vuol dire non vederne i difetti. Anzi sono proprio l’amore e il senso di appartenenza ad un luogo che “fannu smoviri i neibbi”…e non si tratta di disprezzo… le coscienze vanno risvegliate, l’assuefazione è un male. Indignarsi al momento giusto, se innesca un meccanismo di rivalsa e se diventa voglia di cambiamento, è solo un bene.

 • Lascia un commento (policy dei commenti)

  Ricevi un'e-mail se ci sono nuovi commenti o iscriviti.

x
Segui Rosalio su facebook, Twitter e Instagram