Il festino di Santa Rosalia
30°C
venerdì 19 lug
 • Glossario palermitano delle emoticon su WhatsApp

  Le parole sono importanti. Talmente importanti che le abbiamo spazzate via. In una guerra all’ultimo respiro in cui ad avere la meglio sono state le emoticon. Le “faccine” per intenderci, cartine di tornasole di sillabe spesso troppo complesse per essere comprese. E così spazio ad Emoji, che significa tutto e niente insieme. In cui significato e significante sono la stessa cosa a corrente alternata. L’erosione del linguaggio si è compiuta anche a Palermo in favore della tirannia del cuoricino.

  Cuinnutu e sbirru
  Allazza
  Mettiti ‘u parrapicca
  Chi si rici?
  Bedda matri!!
  Mi ra cammurria!
  Sapiddu
  Affaccia ‘u suli e affaccia pi tutti
  Aiutati ca Diu t’aiuta
  Agghiurnò!
  Avi ‘a lingua surata
  C’ha passatu mai pu nna timpiesta ‘i cavuci e pugni?
  Talia a chiddu!
  Ava’ ca mi sta piacennu ‘sta taliata!!
  Chi minchia ci talii?
  Sangu mio!
  Semu ricchi e mancu ‘u sapemu
  Va’ ricci cuinnuta a to’ nanna
  Ma l’hai pigghiatu mai na cunfusioni ‘i buoffi?
  Zittuti!
  Accura!!!
  Ma cu si sienti? ‘U re’ i Napuli e quattr’assi?
  So’ mugghieri ci fa cchiossai cuorna ca spaghetti
  Si’ cchiù biecchiu r’a caminata a pieri
  Ti rugnu boffe due a due fino a quannu ‘unnadiventano rispari
  ‘Nni viriemu rumani e siddu unn’avissimu a bbiriri speramu c’ammancassi pi tia
  Oh compa’, pigghia p’asciutto!
  Mamàààààà chi si’ lariuuu… Pari ‘a manigghia r’a puorta
  Ma chi ti susisti pi cunsumari a mia?
  Ci vinni ‘u sstinnicchio
  Smoviti ‘u sangu ca è virdi!
  A freccia mancu l’indiani ormai
  È luongu ammatula!
  Botta ri sale!
  Biedda tiesta chi c’hai
  Chista è ‘a zita e cu vole s’a marita
  Ci vinni ‘u virticchiu!
  È nuddu miscatu cu nienti
  Pari ‘na cataprasima
  Sciatiri ‘e matri
  Si banniera ‘i cannavazzu
  Ti rugnu ‘na carcagnata!
  T’a futti ‘a spisa!
  Ti livasti ‘u tistali
  ‘Un fari bruoru
  M’appattasti ‘a sittanta
  Chista è carta mala pigghiata
  Sugnu p’a priessa
  Va’ cuogghi luppini
  Chi ci riri, ‘u birriuni?
  Cucì ‘un t’infugnari
  Ma bell’a verità
  Arrassati
  Accattò ‘u picciriddu!
  Ti purtasti ‘u cirivieddu
  Livatimillu ‘i ravanzi l’uocchi
  Ma cu t’a rietti ‘a patenti?!?
  Fimmini a vasari e babbaluci a sucari ‘un ponnu mai saziari

  Palermo
 • 2 commenti a “Glossario palermitano delle emoticon su WhatsApp”

  1. Ma sto genio da dove salta fuori?

  2. Uhm ….. sono perplesso …

 • Lascia un commento (policy dei commenti)

  Ricevi un'e-mail se ci sono nuovi commenti o iscriviti.

x
Segui Rosalio su facebook, X e Instagram